Ocaklarımız
Ocaklarımız Mesta Traverten Mermer adına kayıtlı 7 adet ruhsatlı ocak bulunmaktadır. Bu ocakların 5 adedi işletme ruhsatlı, diğer 2 adedi ise arama ruhsatlıdır. Mevcut sahalarda toplam görünür rezerv miktarı; traverten için 4.625.500 m3, bej mermer için 11.987.500 m3 olup genel toplamda halihazırda 16.612.500 m3’ tür.